Ο ιατρός Κωνσταντίνος Β. Αναστασιάδης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έλαβε την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής μετά από εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη και εργάστηκε ως γενικός-οικογενειακός γιατρός σε Σουηδία, Νορβηγία και Ελλάδα.

Γνωρίζει Αγγλικά, Σουηδικά και Νορβηγικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κωνσταντίνος Β. Αναστασιάδης.

Ειδικός Οικογενειακός - Γενικός Γιατρός

Εκπαίδευση

 • 1997 - 2005: Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Λάρισας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Άδειες άσκησης επαγγέλµατος

 • 2005: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος γιατρού στην Ελλάδα.
 • 2006:Άδεια άσκησης επαγγέλµατος γιατρού στη Σουηδία.
 • 2008:Άδεια άσκησης επαγγέλµατος γιατρού στη Νορβηγία.

Ειδικότητα

 • 2012: Τίτλος ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στην Ελλάδα.
 • 2012: Τίτλος ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στη Σουηδία.
 • 2012: Τίτλος Γενικής Ιατρικής στη Νορβηγία.

Επαγγελµατική εµπειρία

 • 2007 – 2012: Ειδικευόµενος στη Σουηδία & ειδικευόµενος Γεν. Ιατρικής στο Γ.Ν.Βέροιας.
 • 2012 – 2014: Ειδικός Γενικός-Οικογενειακός Ιατρός σε κέντρα υγείας της Σουηδίας & κέντρα υγείας, γηροκοµείο-κέντρο αποκατάστασης της Νορβηγίας.
 • 2014 - μέχρι σήμερα: Ιδιωτικό ιατρείο στην Καμάρα, Θεσσαλονίκη.

Σεµινάρια (ενδεικτικά)

 • 2005: Σεµινάριο Ανανηπτών στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και την Αυτόµατη Εξωτερική
 • Απινίδωση. Ελληνική εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης στην Αθήνα.
 • 2014: Σεµινάριο Ανανηπτών στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και την Αυτόµατη Εξωτερική Απινίδωση. Νορβηγική εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης στο Bergen.
 • 2014: Σεµινάριο για τη διάγνωση και θεραπεία της άνοιας στο Bergen της Νορβηγίας.

Γνώσεις ηλ. Υπολογιστών

 • ECDL
 • 12 διαφορετικά λογισµικά διαχείρισης ασθενών (Σουηδία).
 • 7 διαφορετικά λογισµικά διαχείρισης ασθενών (Noρβηγία).

Ξένες γλώσσες

 • Αγγλικά: First Certificate in English, Cambridge, UK.
 • Σουηδικά: C1 (αντίστοιχο του αγγλ. Proficiency) από το Folkuniversitet (Σουηδία 2008) µε υποσηµείωση για πλήρη γνώση και της σουηδικής ιατρικής ορολογίας.
 • Νορβηγικά: Βokmål και Nynorsk.

Στρατιωτική θητεία

 • 18 µήνες ως Λοχίας Πεζικού στον Έβρο.

Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ